O nás

„S respektem k hodnotám.“

Ateliér se zaměřuje na diagnostiku dřeva a dřevěných konstrukcí napadených biotickými činiteli (dřevokaznými houbami a hmyzem) a své výsledky poskytuje projektantům, statikům a architektům. Realizujeme průzkumy na objektech sakrální, městské a lidové architektury, na objektech občanské a administrativní vybavenosti, na feudálních a hospodářských stavbách i na rodinných domech. Obrací se na nás majitelé objektů, zástupci památkové péče, obcí i církví s požadavkem na odborné posouzení stavu konstrukcí, případně komplexní řešení obnovy, včetně doporučení realizačních firem, architektonických a projekčních kanceláří.

Usilujeme o maximální pochopení a vnímání všech souvislostí stavby. Ke dřevu přistupujeme jako k základnímu materiálu architektonických děl uchovávajícímu umění našich předků. Dřevo je tváří naší kulturní krajiny, vytváří její identitu a charakter. Ateliér usiluje o udržování této identity a autenticity dřeva v konstrukcích a obnovu a ochranu našich památek.

Ateliér působí na území celé České a Slovenské republiky pod vedením Ing. Andrey Nasswettrové, Ph.D, MBA. Na základě její patnáctileté praxe, odborných a praktických zkušeností dokážeme najít odpovědi na aktuální stav dřevěných prvků a doporučit postupy jejich záchrany. Jako předsedkyně Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP, z.s., garantující oblast ochrany dřeva a dřevěných konstrukcí, se nezanedbatelně podílí na osvětové činnosti a přispívá ke sdílení znalostí a zkušeností odborné i široké veřejnosti. Ateliér je této činnosti součástí.

Průzkumy a diagnostika biotického napadení
číst více
Analýza a určení druhu dřeva
číst více
Poradenské a konzultační služby
číst více
Přednášková činnost
číst více
Previous slide
Next slide