Co nabízíme

„Jsme důslední a za svou práci zodpovědní.“

Provádíme průzkumy včetně zpracování dokumentace stavu a rozsahu poškození a návrhu sanace. Zjistíme Vám aktuální stav všech dřevěných konstrukcí od krovové konstrukce přes trámové či povalové stropy až ke konstrukcím roubeným či hrázděným.

Můžete nás potřebovat při změnách užívání stavby, při přestavbě, nástavbě, v průběhu rekonstrukce nebo třeba při koupi nemovitosti. Pomůžeme Vám zvolit vhodný způsob sanace dřevěných prvků konstrukcí a ukážeme, v jakých krocích při obnově postupovat.

Průzkumy a diagnostika biotického napadení

Provedeme Vám stavebnětechnický průzkum dřevěných prvků konstrukcí s výstupem ve formě odborné zprávy a výkresů s vyznačením rozsahu biotického poškození. Nedílnou součástí stavebnětechnického průzkumu je i průzkum mykologický a entomologický a také zjištění vlhkostních stavů v konstrukci. Výsledky průzkumů umožní statikovi a projektantovi stanovit předpokládaný rozsah oprav a úprav nosné dřevěné konstrukce i nenosných dřevěných prvků. Součástí výstupů je návrh sanace a opatření. K pasportizaci prvků konstrukcí používáme vlhkoměry, endoskopy a detekční vrtačky značek Flir, Extech a Rinntech. Při práci a intepretaci výsledků se řídíme odbornými znalostmi, zkušenostmi, daným normativem, vědeckými výzkumy a odbornou literaturou.

Analýza a určení druhu dřeva

Provádíme makroskopickou, případně i neinvazivní mikroskopickou analýzu použitých dřev jako podklad pro podrobnější identifikaci (provenience, autorství) předmětu. Podíleli jsme se na identifikaci dřev parketových vlysů na SZ Hluboká a řady mobiliářů mnoha uměleckých řemesel, včetně nábytkového umění (intarziovaný stůl s motivem Aenea a Dido, Delfínový kabinet, Chebský kabinet atd.) ve sbírkách SZ Hluboká, SZ Český Krumlov a SH Rožmberk. Úzce spolupracujeme s kurátory Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích. Jsme rádi, že tímto způsobem přispíváme k péči o předměty kulturního dědictví.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Poradenské a konzultační služby

Můžeme Vám pomoci při výběru dodavatele odborných sanačních prací, poskytnout poradenství v oblasti ochrany a sanace dřevěných prvků staveb, dozorovat kvalitu provedené konstrukční, chemické a tepelné sanace. V případě dodržení našich navržených opatření se můžeme účastnit kontrolních dnů a konzultace zvolených postupů se zástupci památkové péče. Pro architekty a interiérové designéry nabízíme poradenství při výběru druhů dřeva pro jejich autorské projekty a navrhované inspirativní prostory. Pomůžeme s výběrem i s ochranou dřeva a dřevěných celků při jejich užívání v interiérech. 

Přednášková činnost

Své znalosti a zkušenosti pravidelně předáváme na seminářích společnosti STOP, z.s. a dalších odborných seminářích, konferencích, workshopech a univerzitních přednáškách. Máme za sebou řadu vědecké a pedagogické práce a můžeme Vám zprostředkovat přednášku na témata z oblasti vlastností dřeva a jeho ochrany, oblasti průzkumů a způsobů sanací.