Zaměřujeme se na diagnostiku dřeva a dřevěných konstrukcí napadených biotickými činiteli (dřevokaznými houbami a hmyzem) a své výsledky poskytujeme projektantům, statikům a architektům.

Co nabízíme

„Jsme důslední a za svou práci zodpovědní.“

Provádíme průzkumy včetně zpracování dokumentace stavu a rozsahu poškození a návrhu sanace. Zjistíme Vám aktuální stav všech dřevěných konstrukcí od krovové konstrukce přes trámové či povalové stropy až ke konstrukcím roubeným či hrázděným.

Můžete nás potřebovat při změnách užívání stavby, při přestavbě, nástavbě, v průběhu rekonstrukce nebo třeba při koupi nemovitosti. Pomůžeme Vám zvolit vhodný způsob sanace dřevěných prvků konstrukcí a ukážeme, v jakých krocích při obnově postupovat.